اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۰۰:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۴۴
اذان ظهر
۱۲:۱۵:۵۶
غروب آفتاب
۱۸:۰۶:۳۰
اذان مغرب
۱۸:۲۳:۳۶