کد خبر : ۳۱۶۱۷
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰
اصول امام /36
در روزهای اندوهباری که امام خمینی (س) از 15/خرداد/1342 تا 15/فروردین/1343 در زندان رژیم شاه و در محاصره بودند، دستگاههای تبلیغاتی رژیم به پشتوانۀ امکانات فراوانی که در اختیار داشتند، با صرف هزینه های گزاف، در صدد بدنام کردن روحانیت و زدن برچسب «ارتجاع» بدان برآمدند. روزنامۀ اطلاعات با چاپ مقاله ای در 18/فروردین/1343، یعنی 2 یا 3 روز بعد از آزادی امام، از «همگامی جامعۀ روحانیت با برنامه های انقلاب شاه و مردم» خبر داد تا مخالفت روحانیت را با برنامه های شاه، پایان یافته اعلام کند.
به گزارش نکته آنلاین،  امام، با تکذیب مقالۀ روزنامه اطلاعات که مدعی همگامی روحانیت با ـ به اصطلاح ـ انقلاب شاه شده بود، بر این نکته تأکید کردند که نهضت و مبارزۀ مردم مسلمان تا آن جا پیشرفت کرده که دیگر به «فرد» بستگی ندارد بلکه نهضتی جاودانه است که همچنان به پیش خواهد تاخت و سرانجام به پیروزی خواهد رسید. رهبر انقلاب از دسیسۀ پشت پردۀ رژیم با نام «دانشگاه اسلامی» که نقشه خطرناکی علیه اسلام و علمای اسلام بود، پرده برداشتند و آن توطئه را نیز در نطفه خفه ساختند.

خلاصه ای از نطق امام خمینی درباره تبلیغات سو علیه روحانیت را ملاحظه می کنید:
تبلیغات سوء علیه روحانیت

ما را کهنه پرست معرفی می کنند، ما را مرتجع معرفی می کنند، علمای اسلام را به ارتجاع سیاه تعبیر می کنند. جراید خارج از ایران، آنهایی که با بودجه های گزاف، برای کوبیدن ما مهیا شده اند، در خارج ما را مخالف اصلاحات- که اسلام در رأس اصلاحات واقع شده است؛ معرفی می کنند؛ مخالف ترقی مملکت معرفی می کنند؛ می گویند آخوندها می خواهند با الاغ باز سوار بشوند از این طرف به آن طرف بروند؛ آخوندها می گویند که برق نمی خواهیم؛ آخوندها می گویند طیاره نمی خواهیم؛ اینها مرتجع هستند؛ اینها می خواهند به قرون وسطی برگردند. آخوندها با این سیاه روزیهایی که نصیب مملکت است، مخالفند؛ این کهنه پرستی است؟ علمای اعلام با این زدنها، کشتنها، قلدریها، دیکتاتوریها، استبدادها مخالفند؛ این کهنه پرستی است؟ علمای اسلام در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند، قوانین جعل کردند، قوانینی که به نفع ملت است، به نفع استقلال کشور است، به نفع اسلام است، قوانین اسلام است؛ این را با خونهای خودشان، با زجرهایی که کشیدند، با بیچارگیهایی که متوجه به آنها شد، گرفتند؛ این آخوندها مرتجع هستند؟

مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: